Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Hur stor är din värld?

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets världsledande forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Bland den utåtriktade verksamheten återfinns seminarier, workshops och föreläsningar – och ett attraktivt gästforskarprogram.

  • Gender, Violence and Politics: Pushing Women Out

  • Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och historiska arv

  • Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet

  • Hur kan vi skydda och förstärka offentlighetsprincipen (del 1)

  • Hur kan vi skydda och förstärka offentlighetsprincipen (del 2)

  • Den uppkäftige forskaren, de vetenskapliga dygderna ...