Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Hur stor är din värld?

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets världsledande forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Bland den utåtriktade verksamheten återfinns seminarier, workshops och föreläsningar – och ett attraktivt gästforskarprogram.

  • How to Use the Uppsala Conflict Data Program Encyclopedia

  • The Hugo Valentin Lecture 2018: Professor Stathis N. Kalyvas

  • Poverty and Elites in Africa with Professor Rachid Tlemçani