Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Hur stor är din värld?

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets världsledande forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Bland den utåtriktade verksamheten återfinns seminarier, workshops och föreläsningar – och ett attraktivt gästforskarprogram.

  • Surviving Slave Labour: The Camp Complex at the Starachowice ...

  • Gender, Violence and Politics: Pushing Women Out

  • Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och historiska arv