Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Gästforskarprogrammet

För att stimulera akademiska kontakter och internationellt utbyte inom de forskningsenheter som ingår i samarbetet finansierar Uppsala Forum ett gästforskarprogram.

Gästforskarprogrammet ger forskare vid Uppsala Forums enheter möjlighet att bjuda in utländska kollegor och framstående praktiker att tillbringa en period som gästforskare i Uppsala. Sista ansökningsdag för höst- respektive vårtermin är 31 oktober och 31 mars. 

Ansökningar kan göras av forskare verksamma vid Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller att det inte finns ett standardiserat ansökningsformulär men att ansökningstexten inte bör överskrida 2 A4-sidor. Vänligen observera att Uppsala Forum endast ersätter kostnader för resor och boende. Prioritet kommer att ges ansökningar av bredare intresse för Uppsala Forums verksamhetsområden. 

Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild forskare med egen och institutionsansvariges underskrift och skall bland annat innehålla CV för sökanden och gästforskaren, en lista över för utbytet direkt berörda forskare och institutioner vid Uppsala universitet, tidspecifikation samt en beskrivning av syftet med besöket.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

Dokument 

Fullständiga instruktioner finns i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Gästforskarprogrammet – Call for Applications
Gästforskarprogrammet ­­– ansökningsanvisningar
Gästforskarprogrammet – budgetanvisningar

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Martin Kragh:
martin.kragh@ires.uu.se
018-471 53 59

Uppsala Forum
Box 514
751 20, Uppsala