Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Välkommen till höstens kurser om Horisont 2020

2017-09-08

Vill du lära dig mer om världens största forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020? Välkommen att ta del av Vinnovas kursutbud under hösten 2017.

Datum: Kurserna äger rum 14 september, 26 september, 4 oktober och 21 november. För tid se respektive kurssida nedan
Plats: Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Anmälan: För sista anmälningsdag, se respektive kurssida

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Inför det sista arbetsprogrammet, WP2018-2020, erbjuder Vinnova under hösten 2017 och våren 2018 ett utökat kursutbud om Horisont 2020. Kurserna vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering eller arbetar med support kring forskningsfinansiering. Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) på Vinnova och kurserna hålls på svenska.

Deltagande är kostnadsfritt, men sent återbud och ”no show” debiteras med 2000 kr. Begränsat antal platser. Kurserna förutsätter ett aktivt deltagande.

Kurserbjudande:
Lär dig mer om Horisont 2020
Denna kurs erbjuder ett grundläggande gemensamt förmiddagspass där de olika delarna av programmet samt EU:s struktur och processer presenteras. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en ansökan och är indelad i två pass där man väljer antingen samarbetsprojekt eller Marie Sklodowska Curie Action (MSCA). Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik.
Datum: 14 september och 21 november 

Grundkurs: Finansiella frågor inom Horisont 2020
Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar också på EU-kommissionens ansökningsportal och Grant Agreement.
Datum: 26 september  

Rapportering och revision inom Horisont 2020
Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med den ekonomiska rapporteringen av Horisont 2020-projekt. Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik.
Datum: 4 oktober 

Fler kurstillfällen erbjuds under våren 2018. Mer om Vinnova.

Kontakt:
Britta Fängström, Vinnova
Kurser 14/9 och 21/11

Gwendolyn Schaeken, Vinnova
Kurs 26/9

Jessica Umegård, Vinnova
Kurs 4/10

Administrativa frågor
Ida Hallengren, Vinnova