Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Organisation

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Martin Kragh

Martin Kragh
Forskningsledare

Telefon: 018-471 5359
E-post: martin.kragh@ires.uu.se

Martin Kragh är ekonomie doktor från Institutet för ekonomisk- och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm. Martin disputerade 2009 på en avhandling om Rysslands (Sovjets) ekonomiska historia och forskar nu om rysk ekonomi och ekonomisk historia vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) vid Uppsala universitet. Vid Utrikespolitiska institutet (UI) i Stockholm är han chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet. Vid sidan om sin forskning skriver Martin även om Ryssland och Östeuropa för svenska dagstidningar och andra tidskrifter.

Stella Marceta

Stella Marceta
Forskningsassistent

Telefon:  018-471 5353
E-post: stella.marceta@ires.uu.se

Stella Marceta är forskningsassistent vid Uppsala Forum, vilket innebär att hon bistår forskningsledaren i Uppsala Forums löpande verksamhet samt assisterar gästforskare i praktiska frågor. Stella har en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Försvarshögskolan. Hon har tidigare bl.a. gjort praktik vid Svenska Unescorådet i Stockholm och OSSE i Wien.