Hur stor är din värld?

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets världsledande forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Bland den utåtriktade verksamheten återfinns seminarier, workshops och föreläsningar – och ett attraktivt gästforskarprogram.

  • Åsikt Uppsala: Vad är sant och hur lever vi i postsanningens tid?

  • Russia’s Policy towards the West with Professor Marten and Professor Maass

  • How to Use the Uppsala Conflict Data Program Encyclopedia