Doktorandforum

Doktorandforum består av representanter från de enheter som ingår i Uppsala Forum-samarbetet. Två av dessa representanter sitter också i styrgruppen för Uppsala Forum där de representerar samtliga doktorander vid Uppsala Forums enheter.

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Doktorandforums medlemmar

Doktorand Lutz Gschwind
Statsvetenskapliga institutionen

Doktorand Elena Prats
Filosofiska institutionen

Senast uppdaterad: 2021-03-15