Doktorandforum

Doktorandforum består av representanter från de enheter som ingår i Uppsala Forum-samarbetet. Två av dessa representanter sitter också i styrgruppen för Uppsala Forum där de representerar samtliga doktorander vid Uppsala Forums enheter.

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2023-01-17