Doktorand-workshop om internationell migration och mänskliga rättigheter

Den 14-15 november 2019 anordnar Doktorandforum en workshop om internationell migration och mänskliga rättigheter. Läs mer om workshopen på den engelska sidan.