Uppsala Forums forskningsstöd

Uppsala Forum erbjuder möjlighet att söka medel för gästforskare, seminarier, workshops och forskningsansökningar. Ett särskilt program finns också för doktorander. Det övergripande syftet är att främja internationalisering och tvärvetenskaplig forskning vid de enheter som ingår i Uppsala Forum-samarbetet.

Senast uppdaterad: 2023-10-26