Gästforskarprogrammet

Ansökan skickas in via Uppsala Forums ansökningsformulär. Klicka här för att registrera din ansökan.

För att stimulera akademiska kontakter och internationellt utbyte inom de forskningsenheter som ingår i samarbetet finansierar Uppsala Forum ett gästforskarprogram.

Gästforskarprogrammet ger forskare vid Uppsala Forums enheter möjlighet att bjuda in utländska kollegor och framstående praktiker att tillbringa en period som gästforskare i Uppsala. Sista ansökningsdag för höst- respektive vårtermin är 31 oktober och 31 mars. 

Ansökningar kan göras av forskare verksamma vid Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller Uppsala Forums standardiserade ansökningsformulär. Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild forskare med institutionsansvariges godkännande och skall bland annat innehålla CV för sökanden och gästforskaren, en lista över för utbytet direkt berörda forskare och institutioner vid Uppsala universitet, tidspecifikation, en beskrivning av syftet med besöket samt vad besöket förväntas ge för vetenskaplig output. Prioritet kommer att ges ansökningar av bredare intresse för Uppsala Forums verksamhetsområden. 

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

För frågor om ansökningsförfarandet, kontakta info@uppsalaforum.uu.se

Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Rebecca Thorburn Stern:
rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-08-25