Gästforskarprogrammet

Ansökningsförfarandet ses för tillfället över, och kan se annorlunda ut till nästa ansökningsrunda.

För att stimulera akademiska kontakter och internationellt utbyte inom de forskningsenheter som ingår i samarbetet finansierar Uppsala Forum ett gästforskarprogram.

Gästforskarprogrammet ger forskare vid Uppsala Forums enheter möjlighet att bjuda in utländska kollegor och framstående praktiker att tillbringa en period som gästforskare i Uppsala. Sista ansökningsdag för höst- respektive vårtermin är 31 oktober och 31 mars. 

Ansökningar kan göras av forskare verksamma vid Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller att det inte finns ett standardiserat ansökningsformulär men att ansökningstexten inte bör överskrida 2 A4-sidor. Vänligen observera att Uppsala Forum endast ersätter kostnader för resor och boende. Prioritet kommer att ges ansökningar av bredare intresse för Uppsala Forums verksamhetsområden. 

Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild forskare med egen och institutionsansvariges underskrift och skall bland annat innehålla CV för sökanden och gästforskaren, en lista över för utbytet direkt berörda forskare och institutioner vid Uppsala universitet, tidspecifikation samt en beskrivning av syftet med besöket.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

Dokument 

Fullständiga instruktioner finns i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Gästforskarprogrammet – Call for Applications
Gästforskarprogrammet ­­– ansökningsanvisningar
Gästforskarprogrammet – kvalitetskriterier för bedömningar av ansökningar
Gästforskarprogrammet – budgetanvisningar

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@ires.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala