Medel för framtagande av forskningsansökningar

Uppsala Forum erbjuder ekonomiskt stöd till framtagande av forskningsansökningar som involverar enheter inom Uppsala Forum-samarbetet.

Medel för framtagande av forskningsansökningar kan sökas för att täcka resekostnader och logi. Ansökan lämnas in fortlöpande och sker i form av en A4-sida i vilken tilltänkta projektdeltagare identifieras, projektidén presenteras översiktligt samt kostnadsposterna anges. Ansökan får ej överskrida 20 000 SEK (inklusive 30 % OH).

Särskild prioritering ges ansökningar som berör flera enheter, gärna i samarbete med forskare från andra lärosäten i eller utanför Sverige.

Ansökan skickas till forskningsledare Patricia Mindus: patricia.mindus@ires.uu.se.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

Dokument 
Ladda ner budgetanvisningar nedan.

Medel för framtagande av forskningsansökningar – budgetanvisningar

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@ires.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala