Medel för framtagande av forskningsansökningar

Uppsala Forum erbjuder ekonomiskt stöd till framtagande av forskningsansökningar som involverar enheter inom Uppsala Forum-samarbetet.

Medel för framtagande av forskningsansökningar kan sökas för att täcka lönekostnader, resekostnader och logi. Ansökan sker i form av 5 sidor inkl. budget i vilken tilltänkta projektdeltagare identifieras, projektidén presenteras översiktligt utlysningen eller utlysningarna som ansökan är inriktad emot identifieras samt kostnadsposterna anges. Ansökan får ej överskrida 100 000 SEK (inklusive 30 % OH).

Ansökan riktar sig till forskare tidigt i sina karriärer, max 5 år efter disputation.

Särskild prioritering ges ansökningar som berör flera enheter, gärna i samarbete med forskare från andra lärosäten i eller utanför Sverige.

Sista ansökningsdag för höst- respektive vårtermin är 31 oktober och 31 mars. 

Klicka här för att registrera din ansökan.

Kontakta oss för frågor om ansökningsförfarandet: info@uppsalaforum.uu.se

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter kostnader för resor, boendet, och lön

Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-04-08