Medel för framtagande av forskningsansökningar

PÅ GRUND AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR OCH BUDGETNEDSKÄRNINGAR KAN UPPSALA FORUM FÖR TILLFÄLLET INTE ERBJUDA DEN HÄR TYPEN AV FORSKNINGSSTÖD. FÖR MER INFORMATION SE VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021.

Uppsala Forum erbjuder ekonomiskt stöd till framtagande av forskningsansökningar som involverar enheter inom Uppsala Forum-samarbetet.

Medel för framtagande av forskningsansökningar kan sökas för att täcka lönekostnader, resekostnader och logi. Ansökan sker i form av 5 sidor inkl. budget i vilken tilltänkta projektdeltagare identifieras, projektidén presenteras översiktligt utlysningen eller utlysningarna som ansökan är inriktad emot identifieras samt kostnadsposterna anges. Ansökan får ej överskrida 100 000 SEK (inklusive 30 % OH).

Ansökan riktar sig till forskare tidigt i sina karriärer, max 5 år efter disputation.

Särskild prioritering ges ansökningar som berör flera enheter, gärna i samarbete med forskare från andra lärosäten i eller utanför Sverige.

Sista ansökningsdag för höst- respektive vårtermin är 31 oktober och 31 mars. 

Klicka här för att registrera din ansökan.

Kontakta oss för frågor om ansökningsförfarandet: info@uppsalaforum.uu.se

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter kostnader för resor, boendet, och lön

Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Rebecca Thorburn Stern:
rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-08-25