Seminarie- och workshopmedel

Ansökan skickas in via Uppsala Forums ansökningsformulär. Klicka här för att registrera din ansökan.

Forskare vid Uppsala Forums enheter kan från Uppsala Forum söka medel för att arrangera seminarier och workshops som faller inom ramen för samarbetets verksamhetsområden. 

Ansökningar på summor under 20 000 SEK (inklusive 30 % OH) beaktas löpande under året. Högre summor kan sökas men bör då följa samma sista ansökningsdatum som för gästforskarprogrammet, det vill säga 31 oktober för höstterminen och 31 mars för vårterminen.

Ansökningar kan göras av forskare verksamma vid Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller Uppsala Forums standardiserade ansökningsformulär. Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild(a) forskare med godkännande av huvudsökandes institutionsansvarige och skall bland annat innehålla CV för samtliga sökanden, tidsspecifikation, en beskrivning av syftet samt vilken vetenskaplig output den planerade aktiviteten förväntas ge. Prioritet kommer att ges ansökningar av bredare intresse för Uppsala Forums verksamhetsområden. 

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor, boende och måltider

För frågor om ansökningsförfarandet, kontakta info@uppsalaforum.uu.se 

Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-15