Seminarie- och workshopmedel

Forskare vid Uppsala Forums enheter kan från Uppsala Forum söka medel för att arrangera seminarier och workshops som faller inom ramen för samarbetets verksamhetsområden. 

Ansökningar på summor under 20 000 SEK (inklusive 30 % OH) beaktas löpande under året. Högre summor kan sökas men bör då följa samma sista ansökningsdatum som för gästforskarprogrammet, det vill säga 31 oktober för höstterminen och 31 mars för vårterminen.

Ansökningar kan göras av forskare verksamma vid Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller att det inte finns ett standardiserat ansökningsformulär och att ansökningstexten inte bör överskrida 2 A4-sidor. Vänligen observera att Uppsala Forum endast ersätter kostnader för resor och boende. Prioritet kommer att ges ansökningar av bredare intresse för Uppsala Forums verksamhetsområden. 

Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild(a) forskare med underskrift av huvudsökande och skall bland annat innehålla CV för samtliga sökanden, tidsspecifikation samt en beskrivning av syftet med den planerade aktiviteten.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

Dokument 
Fullständiga instruktioner finns i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Seminarie- och workshopmedel – Call for Applications
Seminarie- och workshopmedel ­­– ansökningsanvisningar
Seminarie- och workshopmedel – kvalitetskriterier
Seminarie- och workshopmedel – budgetanvisningar

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@ires.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala