Young Scholar Network Funding

PÅ GRUND AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR OCH BUDGETNEDSKÄRNINGAR KAN UPPSALA FORUM FÖR TILLFÄLLET INTE ERBJUDA DEN HÄR TYPEN AV FORSKNINGSSTÖD. FÖR MER INFORMATION SE VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021.

Ansökan skickas in via Uppsala Forums ansökningsformulär. Klicka här för att registrera din ansökan.

Uppsala Forum Young Scholar Network Funding erbjuder doktorander och unga forskare att söka medel för att kunna delta i evenemang organiserade av Doktorandforum.

Ansökningar behandlas i anknytning till Doktorandforums evenemang.

Sökanden förväntas delta i evenemanget organiserat av Doktorandforum. Ansökan registreras via Uppsala Forums ansökningsformulär och ska beskriva varför och hur sökanden kommer bidra till det evenemang man deltar vid och vilken vetenskapligoutput som förväntas. Ansökan behöver göras i koordination med annan forskare vid någon av Uppsala Forums enheter.

Finansieringen täcker kostnader för resor och logi. Ansökningar täcker kostnader upp till 8 000 SEK. Ingen budget behöver beräknas av den sökande, men alla bokningar måste ske genom Uppsala Forums Forskningassistent som nås på info@uppsalaforum.uu.se

Kom ihåg:

  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende
  • Alla bokningar måste gå via Uppsala Forums forskningsassistent

Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Rebecca Thorburn Stern:
rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-08-25