Young Scholar Network Funding

Uppsala Forum Young Scholar Network Funding erbjuder doktorander och unga forskare att söka medel för att kunna delta i evenemang organiserade av Doktorandforum.

Ansökningar behandlas i anknytning till Doktorandforums evenemang.

Sökanden förväntas delta i evenemanget organiserat av Doktorandforum. Ansökan (max 2 sidor) ska beskriva varför och hur sökanden kommer bidra till det evenemang man deltar vid. Ansökan behöver göras i koordination med annan forskare vid någon av Uppsala Forums enheter.

Finansieringen täcker kostnader för resor och logi. Ansökningar täcker kostnader upp till 8 000 SEK. Ingen budget behöver beräknas av den sökande, men alla bokningar måste ske genom Uppsala Forums Forskningassistent Mattias Vesterlund (mattias.vesterlund@ires.uu.se).

Kom ihåg:

  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende
  • Alla bokningar måste gå via Uppsala Forums forskningsassistent

Dokument
Fullständiga instruktioner finns i det nedladdningsbara dokumentet nedan.

Young Scholar Network Funding – Call for Applications

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@ires.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala