Young Scholar Program

PÅ GRUND AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR OCH BUDGETNEDSKÄRNINGAR KAN UPPSALA FORUM FÖR TILLFÄLLET INTE ERBJUDA DEN HÄR TYPEN AV FORSKNINGSSTÖD. FÖR MER INFORMATION SE VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021.

Ansökan skickas in via Uppsala Forums ansökningsformulär. Klicka här för att registrera din ansökan.

Uppsala Forum Young Scholar Program erbjuder doktorander i Uppsala Forum-miljön möjligheten att bjuda in forskare och praktiker för att arrangera en mindre konferens eller seminarium kring ett ämne av betydelse för det egna avhandlingsarbetet.

Ansökningar behandlas löpande under året.

Sökanden förväntas organisera konferensen eller seminariet i samarbete med en eller flera av Uppsala Forums enheter. Kortfattat gäller Uppsala Forums standardiserade ansökningsformulär. Ansökningar görs å en institutions vägnar av enskild forskare med institutionsansvariges godkännande och skall bland annat innehålla CV för sökanden och gästforskaren, en lista över för utbytet direkt berörda forskare och institutioner vid Uppsala universitet, tidspecifikation, en beskrivning av syftet med besöket samt vad besöket förväntas ge för vetenskaplig output.

Finansieringen täcker kostnader för resor och logi. Young Scholar-programmet tar emot ansökningar om maximalt 20 000 kronor (inklusive 30 % overheadkostnader).

Evenemanget förväntas normalt äga rum inom ett år från meddelande om beviljade medel.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende

För frågor om ansökningsförfarandet, kontakta info@uppsalaforum.uu.se


Frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Rebecca Thorburn Stern:
rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-08-25