Young Scholar Program

Uppsala Forum Young Scholar Program erbjuder doktorander i Uppsala Forum-miljön möjligheten att bjuda in forskare och praktiker för att arrangera en mindre konferens eller seminarium kring ett ämne av betydelse för det egna avhandlingsarbetet.

Ansökningar behandlas löpande under året.

Sökanden förväntas organisera konferensen eller seminariet i samarbete med en eller flera av Uppsala Forums enheter. Ansökan (cirka 2 sidor) ska beskriva varför och hur inbjuden gästforskare kommer att gynna det egna avhandlingsarbetet.

Finansieringen täcker kostnader för resor och logi. Young Scholar-programmet tar emot ansökningar om maximalt 20 000 kronor (inklusive 30 % overheadkostnader).

Evenemanget förväntas normalt äga rum inom ett år från meddelande om beviljade medel.

Kom ihåg:

  • Beviljade summor är alltid inklusive 30 % OH
  • Uppsala Forum ersätter endast kostnader för resor och boende


Dokument
Fullständiga instruktioner finns i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Young Scholar Program – Call for Applications
Young Scholar Program ­­– ansökningsanvisningar
(samma som för seminarie- och workshopmedel)
​Young Scholar Program – kvalitetskriterier
Young Scholar Program – budgetanvisningar

Ansökan och frågor om forskningsstöd

Varmt välkommen att kontakta Uppsala Forums forskningsledare Patricia Mindus:
patricia.mindus@ires.uu.se
018-471 71 76

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Box 514
751 20, Uppsala