För det fria ordet i vår samtid

Forsskålsymposiet är ett årligen återkommande evenemang vid Uppsala universitet. Syftet är att uppmärksamma upplysningsfilosofen Peter Forsskåls gärningar och idéer och att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal om det fria ordet i vår tid.

Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732-1763) was a philosopher, economist, orientalist and botanist. He was one of the apostles of Carl Linnæus and died in 1763 during a scientific expedition in present-day Yemen.

Forsskål has been described as one of few Swedish Enlightenment philosophers. He is most well-known for his pamphlet Tankar om borgerliga friheten (Thoughts on Civil Liberty), which sparked great controversy when published in 1759.

Forsskålsymposiet

Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen ämnar att genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium uppmärksamma Peter Forsskåls gärning och idéer.

Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära. Därutöver består symposiet av en årlig uppdatering kring forskningen om Peter Forsskål och spridningen av hans idéer samt en paneldebatt om aktuella frågor som knyter an till Forsskåls arv.

Forsskålföreläsningen utgör en av Uppsala universitets hedersföreläsningar.