Forsskålsymposiet 2018: Hoten mot Demokratin

Datum & tid: 28 november, kl. 12:15-15:00
Plats: Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet

En tidigare optimism avseende demokratins utbredning globalt har under de senaste åren förbytts i en oro för ökade spänningar, auktoritära krafter och internationell fragmentering. Hoten mot demokratin kommer från olika håll, från antidemokratiska regimer såväl som från radikala grupper och ideologier. En minskad tillit i samhället, korruption, och en försvagning av den regelbaserade internationella ordningen, är några av tecknen på denna utveckling. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för 2018 års Forsskålsymposium.

Symposiet hålls på svenska. Fritt inträde, öppet för allmänheten. Välkommen!

2018 års Forsskålföreläsare

2018 års hedersföreläsare är Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes föreläsning har rubriken "Våldsbejakande extremism och hotet mot den rådande ordningen: historiskt och idag".

2018 års Forsskålpanel

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

Eli Göndör (författare och filosofie doktor i islamologi)

Isobel Hadley-Kamptz (journalist)

Ingrid Helmius (lektor i juridik vid Uppsala universitet)

Amir Rostami (filosofie doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet)

Willy Silberstein (journalist och före detta ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism)

Last modified: 2023-06-09