Forsskålsymposiet 2019: Demokratins framtid

Datum & tid: 28 november, kl. 12:15-15:00
Plats: Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet

För att försvara demokratin krävs att hoten mot den beskrivs, lyfts och identifieras på ett sätt som är begripligt för medborgarna. Det handlar om att beskriva och bemöta frontalattacker mot politiska fri- och rättigheter. Men vad som utöver detta måste beskrivas och uppmärksammas är det försåtligt gradvisa underminerandet av idén om vad demokrati är, och kunskapen om vilka institutioner och värderingar som bär upp den. Vi kan inte ”vrida tillbaka” utvecklingen. Samtidigt vore det att hemfalla åt destruktiv alarmism om vi nu drog slutsatsen att demokratin är dödsdömd. Vi bör ställa frågan om det finns en plats mellan demokratins undergång och dess totala seger? Hur ser den i så fall ut? Först när vi blickar bortom utopi och dystopi kan vi se vad som är politiskt möjligt för att bevara och rädda demokratin. Dessa frågor är temat för 2019 års Forsskålsymposium.

Symposiet hålls på svenska. Fritt inträde, öppet för allmänheten. Välkommen!

2019 års Forsskålföreläsare

2019 års hedersföreläsare är Sten Widmalm, Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans föreläsning har rubriken "Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid".

2019 års Forsskålpanel

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

Eva Erman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Stina Oscarson, regissör

Jan Teorell, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Per Wirtén, journalist och författare

Last modified: 2023-06-09