För det fria ordet i vår samtid

Forsskålsymposiet är ett årligen återkommande evenemang vid Uppsala universitet. Syftet är att uppmärksamma upplysningsfilosofen Peter Forsskåls gärningar och idéer och att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal om det fria ordet i vår tid.

Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen.

Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling Tankar om borgerliga friheten som han gav ut under kuppartade former 1759.

Läs den ocensurerade utgåvan av Forsskåls banbrytande text

Forsskålsymposiet

Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen ämnar att genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium uppmärksamma Peter Forsskåls gärning och idéer.

Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära. Därutöver består symposiet av en årlig uppdatering kring forskningen om Peter Forsskål och spridningen av hans idéer samt en paneldebatt om aktuella frågor som knyter an till Forsskåls arv.

Forsskålföreläsningen utgör en av Uppsala universitets hedersföreläsningar. 

Thinking Enlightenment – The Life and Work of Peter Forsskål. A Symposium in Honour of Carl Gustaf Spangenberg

Den 2 december 2020 ägde ett symposium rumom Peter Forsskål , till Carl Gustaf Spangenbergs minne. Spangenberg intresserade sig främst på upplysningen, och särskilt Peter Forsskål. Spangenberg instiftade även Forsskålsymposiet som organiseras årligen av Uppsala Forum som en av Uppsala universitets hedersföreläsningar. Symposiet är ett steg i kunskapsspridningen om Forsskåls liv och gärning som en central figur i upplysningens Sverige.

Symposiet, som hölls på engelska, kan ses här.

Senast uppdaterad: 2021-07-07