Forsskålsymposiet 2013

Den uppkäftige forskaren, de vetenskapliga dygderna och det fria samhället

Peter Forsskål har beskrivits som den förste egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Han var på många sätt obekväm och man kanske till och med skulle kunna kalla honom uppkäftig. Är uppkäftighet en viktig del av forskarrollen? Är det rent av en vetenskaplig dygd? Var går gränsen till arrogans eller kverulans?

Är vårt universitetsklimat gynnsamt för kritiska och samhällsengagerade forskare och universitetslärare? Skulle Forsskål möta liknande motstånd som han mötte i 1750-talets Uppsala? Dessa frågor utgjorde grunden för 2013 års Forsskålsymposium.

Se inspelningen av Forsskålsymposiet 2013

2013 års Forsskålföreläsare

Tore Frängsmyr är Hans Rausing-professor emeritus i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet. Han var forskningsstipendiat vid University of Cambridge (1972–1973), Visiting fellow Clare Hall Cambridge 1973 och blev life member 1985. Han är bl.a. ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala sedan 1973, Vetenskapsakademien sedan 1984 och Kungliga Vitterhetsakademin sedan 1997. Han har varit föreståndare vid Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria (1988–2006), redaktör för Nobelkommitténs årsbok Les Prix Nobel och generalsekreterare vid International Union of History of Science (1989–1993). 

Hans forskning har rörtvetenskapshistoria, om såväl enskilda discipliners historia som vetenskapernas förhållande till samhällsutvecklingen, såsom politik och religion samt även idéhistoria och analyser av stora idéströmningar och idékomplex, främst den europeiska upplysningen och olika aspekter av utopiskt tänkande.

2013 års Forsskålpanel

Paneldebatt under ledning av universitetslektor Helena Wockelberg på temat "Den uppkäftige forskaren, det vetenskapliga dygderna och de fria samhället" om villkoren för forskarens professionella autonomi. Paneldeltagare:

Shirin Ahlbäck Öberg, universitetslektor och docent vid statsvetenskapliga institutionen och Prodekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, dekan och vicerektor vid Uppsala universitet.

Håkan Holmberg, filosofie doktor, journalist, tidigare folkpartistisk riksdagsledamot 1988–1997 för Uppsala läns valkrets och politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning

Folke Tersman, professor, ämnesföreträdare och innehavare av lärostolen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Moderator: Helena Wockelberg, filosofie doktor, universitetslektor och biträdande
prefekt vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-09