Forsskålsymposiet 2015

Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor

Datum: 20 november
Tid: 13:15-16
Plats: Universitetshuset, sal X
Fritt inträde, öppet för allmänheten

2015 års Forsskålföreläsare

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Förhållandet mellan islam och mänskliga rättigheter är mångskiftande. Olika föreställningar framhåller specifika argument som antingen kan sägas stödja eller förringa den roll som mänskliga rättigheter spelar inom islam. 

I årets Forsskålföreläsning kommer Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet) att presentera några av de viktigaste argumenten som dels försvarar och dels kritiserar MR-perspektivet. Fokus kommer att ligga på de argumentationslinjer som hävdar att islam och mänskliga rättigheter går att förena.

Hur ser dessa argument ut? På vilket sätt lyckas de överbrygga hinder på vägen?

"Han vill bredda bilden av islam" – läs UU-intervjun med Mohammad Fazlhashemi.

2015 års Forsskålpanel

Panelsamtal under ledning av Torbjörn Elensky, journalist och författare. Paneldeltagande är:

Aron Lund (expert på Mellanöstern)

Bitte Hammargren (expert på Mellanöstern)

Victoria Enkvist (jurist)

Elin Hagerlid (diplomat)

Senast uppdaterad: 2022-09-16