Forsskålsymposiet 2022: Akademisk frihet - realitet eller chimär?

Datum & tid: 24 november, kl. 13:15-16:00
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3, Uppsala
Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet

Årets hedersföreläsare är Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon håller föreläsningen på temat: Akademisk frihet - realitet eller chimär?

Abstract:
Inom politiken och i den allmänna debatten talar sig många varma för akademisk frihet. Men vad innebär då akademisk frihet? I litteraturen knyts begreppet dels till institutioner (lärosäten), dels till individer (forskarna och lärarna). Det förra avser högskolornas möjligheter till självstyre – i relation till exempelvis regering, riksdag och marknaden – medan den individuella akademiska friheten avser rätten till professionellt självbestämmande som tilldelas den enskilda läraren och forskaren i undervisningen och forskningen.

Det är också centralt att förstå institutionell autonomi och individuell akademisk frihet som ömsesidigt beroende: Institutionell autonomi är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för individuell akademisk frihet. Enkelt uttryckt kan ett universitet eller en högskola inskränka sina medarbetares frihet på sätt som bryter mot idén om den enskilda forskarens och lärarens akademiska frihet. I denna föreläsning kommer jag sammanfattningsvis att belysa de institutionella svagheterna i dagens svenska system, och påtala på vilket sätt det påverkar forskarna och lärarnas situation vid våra lärosäten.

2022 års Forsskålpanel

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Maria Ripenberg, journalist och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Paneldeltagare är:

Lisa Irenius, Kulturchef på Svenska Dagbladet 

Arne Jarrick, Professor emeritus i historia, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier

Lena Marcusson, Professor emerita i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-06-09