Seminarieserie: Bildningens nya vägar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Tinni Ernsjöö Rappe, Manager, Art Initiative & Literary Agenda. Lars Strannegård, Professor, rektor för Handelshögskolan och författare till Kunskap som känns (2021). Erik Wikberg, Ek. dr, forskare, Art Initiative & Literary Agenda.
  • Arrangör: Institutionen för moderna språk, institutionen för nordiska språk, med stöd frånUppsala Forum och CIRCUS
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

Föranmälan krävs. Anmälan via denna länk senast 26 september: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/24184

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger uttryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras.

I seminarieserien »Bildningens nya vägar« välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Seminarieserien inleds med en paneldiskussion med några av initiativtagarna och medarbetarna bakom Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm. Literary Agenda är en flerårig satsning, finansierat med stöd av förlaget Natur & Kultur, där studenter vid Handelshögskolan diskuterar samtidslitteratur i läscirklar. Projektet syftar till att utveckla kulturell kompetens och förmågan till självreflektion och empati.