Uppsala Forum söker ny forskningsledare

2022-05-02

Förordnande som forskningsledare vid Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa vid Uppsala universitet

Uppsala Forum söker en ny forskningsledare med tillträde den 1 juli 2022.

Om oss
Uppsala Forum är ett fakultetsöverskridande samarbete som syftar till att stimulera internationalisering och mångvetenskaplig forskning på områdena demokrati, fred och rättvisa  inom och mellan de deltagande fakulteterna. I samarbetet ingår Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Uppdragets innehåll
Som forskningsledare vid Uppsala Forum ansvarar du för det strategiska och fortlöpande arbetet inom Forum. Detta betyder bland annat att du i samarbete med Uppsala Forums forskningsassistent och styrgrupp ska:

  • Initiera och utforma seminarier, workshops, mindre konferenser, bokpresentationer m.m.
  • Bereda Uppsala forums utlysningar och ansökningar om medel från de ingående fakulteternas forskare.
  • Initiera och stödja forskning och forskargrupper inom demokrati, freds-, och rättviseområdet.

Din bakgrund
Uppsala Forums forskningsledare bör vara docent, ska ha god kännedom om pågående och planerad forumrelevant forskning och annan verksamhet vid de berörda fakulteterna, inneha tillsvidareanställning vid någon av dessa fakulteter samt bedriva egen forskning som i bred bemärkelse faller inom Uppsala Forums tre huvudområden, dvs. demokrati, fred och rättvisa.

Därutöver ska forskningsledaren ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerat och självständigt forskningsadministrativt arbete, bl.a. i form av projektledning och anslagsansökningar. Funktionen ställer höga krav på förmåga att samarbeta och samverka över institutions- och fakultetsgränser. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt uttalad och dokumenterad initiativförmåga.

Villkor
Uppdraget innehas i form av ett förordnande på tre år med möjlighet till förlängning. Förordnandet gäller 20 procent av heltid. Tillträde sker den 1 juli 2022. Genom uppdraget som forskningsledare ges du möjlighet att bidra till Uppsala Universitets internationaliseringsarbete, etablera forskningsnätverk, och stimulera och initiera forskning på området, vilket också breddar och stärker din egen forskning och dina nätverk.

Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2022. Ansökan skall innehålla CV med publikationslista och kontaktuppgifter till referenser, samt ett personligt brev. Ansökan skickas till nuvarande forskningsledare Patricia Mindus (patricia.mindus@uppsalaforum.uu.se).

Vid frågor kontakta ordförande för Uppsala Forums styrgrupp, Anna Jonsson Cornell (anna.jonsson_cornell@jur.uu.se) eller forskningsledare Patricia Mindus (patricia.mindus@uppsalaforum.uu.se). För allmän information om Uppsala Forums verksamhet och organisation besök http://www.uppsalaforum.uu.se/.

Ladda ner annonsen som PDF

Senast uppdaterad: 2023-04-05