Ny forskningsledare Uppsala Forum

2022-08-19

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, är ny forskningsledare för Uppsala Forum. Thorburn Sterns forskning har främst rört mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter, migration samt relationen mellan nationell och internationell rätt. För mer information se https://mp.uu.se/web/profilsidor/start/-/emp/N1-386.

Senast uppdaterad: 2023-04-05