Uppsala Forum söker ny forskningsledare

2024-02-16

Uppsala Forum söker en ny forskningsledare med tillträde den 1 juli 2024 eller tidigare.

Om oss
Uppsala Forum är ett fakultetsöverskridande samarbete som syftar till att stimulera internationalisering och mångvetenskaplig forskning på områdena demokrati, fred och rättvisa inom och mellan de deltagande fakulteterna. I samarbetet ingår Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Uppdragets innehåll
Som forskningsledare vid Uppsala Forum ansvarar du för det strategiska och fortlöpande arbetet inom Forum. Detta betyder bland annat att du i samarbete med Uppsala Forums forskningsassistent och styrgrupp ska:

  • Initiera och stödja forskning och forskargrupper inom demokrati, freds-, och rättviseområdet.
  • Bereda Uppsala forums utlysningar och ansökningar om medel från de ingående fakulteternas forskare.
  • Initiera och utforma seminarier, workshops, mindre konferenser och andra liknande evenemang.

Din bakgrund
Vi söker en person med god kännedom om pågående och planerad forumrelevant forskning och annan verksamhet vid de berörda fakulteterna, med tillsvidareanställning vid någon av dessa fakulteter och som bedriver egen forskning som i bred bemärkelse faller inom Uppsala Forums tre huvudområden demokrati, fred och rättvisa.

Den person vi söker bör ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerat och självständigt forskningsadministrativt arbete i form av exempelvis projektledning och anslagsansökningar. Vidare krävs god förmåga att samarbeta och samverka över institutions- och fakultetsgränser. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt dokumenterad initiativförmåga. Doktorsexamen är ett krav för uppdraget, docentkompetens är meriterande.

Villkor
Tillträde sker senast den 1 juli 2024 men det är också möjligt att tillträda tidigare. Uppdraget är i första hand på ett år (till och med den 30 juni 2025) och utgör en fortsättning på den avgående forskningsledarens mandat. Förordnandet gäller 20 procent av heltid. Utrymmet för egen forskning inom ramen för forskningsledaruppdraget är beroende av externfinansiering eller finansiering av forskningsledarens hemmainstitution.

Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2024. Ansökan skall innehålla ett personligt brev, CV, publikationslista samt kontaktuppgifter till två referenser. Ansökan skickas till nuvarande forskningsledare Rebecca Thorburn Stern (rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se).

Vid frågor kontakta ordförande för Uppsala Forums styrgrupp, Anna Jonsson Cornell (anna.jonsson_cornell@jur.uu.se) eller forskningsledare Rebecca Thorburn Stern (rebecca.stern@uppsalaforum.uu.se). För information om Uppsala Forums verksamhet och organisation besök http://www.uppsalaforum.uu.se/.

Ladda ned annonsen som PDF här.

Senast uppdaterad: 2023-04-05