Watch presentations from symposium "Representing Urban Change"

2020-10-08

Här kan du se presentationerna från symposiet "Representing Urban Change: Gentrification and Displacement in Literature and other Media", som arrangerades av Uppsala Forum, institutionen för moderna språk, institutet för bostads- och urbanforskning, samt Association for Literary Urban Studies den 21 augusti.