Medverkande fakulteter

Länkarna nedan leder till forskningsenheternas hemsidor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Fakulteten ser kombinationen av bredd och djup i ämnen och kunskapsområden som sin främsta styrka. De institutioner som bildar fakulteten är: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Ekonomisk-historia, Företagsekonomi, Bostads- och urbanforskning, Freds- och konfliktforskning, Informatik och media, Kostvetenskap, Institutionen för psykologi, Kulturgeografi, Nationalekonomi, Sociologi, Statistisk, och Statsvetenskap.

Juridiska fakulteten
Vid den juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs forskning inte endast inom de traditionellt centrala juridiska ämnena såsom civilrätt, internationell privaträtt, straffrätt, processrätt, finansrätt, offentlig rätt, folkrätt samt rättshistoria och allmän rättslära. Forskning bedrivs även inom många moderna specialområden, såsom miljörätt, bankrätt, barnrätt, internationell familjerätt, och medicinsk rätt. Forskningen bedrivs ofta i internationellt samarbete. Europafrågorna är centrala men även globaliseringens effekter studeras.

Historisk-filosofiska fakulteten
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet utgörs av elva institutioner och ett centrum för forskning inom främst minoritetsstudier och folkmordsforskning, Hugo Valentin-centrum. Bland de institutioner som bildar fakulteten återfinns historiska institutionen, filosofiska institutionen, konstvetenskapliga institutionen och institutionen för idé- och lärdomshistoria. Forskning och undervisning bedrivs också inom områdena arkeologi och antik historia, kulturantropologi och etnologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, speldesign, ABM och genusvetenskap.


Språkvetenskapliga fakulteten
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Nordens bredaste utbud av utbildning och forskning inom språk. Verksamheten sträcker sig från dagens språk i världen till dokumentation av språk på gränsen till utrotning. De institutioner som tillsammans bildar fakulteten är följande: Engelska institutionen, Institutionen för lingvistik och filologi, Institutionen för moderna språk och Institutionen för nordiska språk.

Senast uppdaterad: 2021-02-15