Referensgrupp

Till Uppsala Forum finns en referensgrupp knuten. Referensgruppen är inte ett beslutsfattande organ utan har en rådgivande funktion och fungerar primärt som ett stöd till forskningsledaren i planeringen och genomförandet av Uppsala Forums aktiviteter.

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Referensgruppens medlemmar

Professor Jörgen Hermansson
Statsvetenskapliga institutionen

Universitetslektor Anna Michalski
Statsvetenskapliga institutionen

Universitetslektor Anna-Sara Lind
Juridiska institutionen

Bitr lektor Anders Thémner (freds- och konflikt)
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Bitr lektor Lisa Hultman
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Professor Dag Blanck (SINAS)
Engelska institutionen, Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Professor Erik Åsard
Engelska institutionen, Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Universitetslektor Tomislav Dulic
Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

Universitetslektor Roland Kostic
Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

Universitetslektor Ann-Marie Sätre
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

Senast uppdaterad: 2021-02-16