Styrgrupp

Uppsala Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och ekonomi. I styrgruppen ingår dekanen för juridiska fakulteten samt prodekanerna för samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-12-22